Zabezpečte sám seba, svoju rodinu a blízkych za najlepšiu cenu.


Životné poistenie

 • poistenie pre dožitie, poistenie smrti, zmiešané životné poistenie
 • poistenie detí – poistenie vena, poistenie na štart do života, štipendijné poistenie
 • pripoistenia k životnému poisteniu – úrazové pripoistenie, pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie invalidity, atď.

Neživotné poistenie

 • poistenie cestných motorových vozidiel (PZP)
 • poistenie majetku
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • cestovné poistenie
 • úrazové poistenie
 • nemocenské poistenie, zdravotné poistenie
 • poistenie železničných vozidiel
 • poistenie lodí
 • poistenie leteckých rizík
 • poistenie dopravy
 • poistenie finančných strát
 • poistenie právnej ochrany


Ako podať výpoveď poistnej zmluvy


Prečo v dnešnej dobe má zmysel životné poistenie?

Môj osobný a zároveň pracovný názor je že životné poistenie má v dnešnej dobe veľký zmysel. No nie každé. Preto každému klientovi odporúčam aby si našiel čas vo svojom živote na finančnú analýzu v ktorej dokážem presne špecifikovať klientove riziká. Klientovi navrhnem životnú poistku podľa rizík z finančnej analýzy a tým sa vyhneme pripoisteniam ktoré by klienta stáli vyhodené peniaze. Problém dnešných poisťovní je že Vám nespravia životné poistenie na mieru. Väčšina poisťovní ma tzv. poisťovacie balíky (napr.: ŠTANDARD, MAXI, EXTRA,….) no ani jedno nemusí sedieť Vám. Predsa je rozdiel ak má jeden klient plat 600€ a druhý 1000€ alebo ak jeden má hypotekárny úver vo výške 80 000€ a má rodinu a pritom druhý má hypotekárny úver vo výške 55 000€ a je sám. Už len z tohto hľadiska nemôže byť pre oboch tzv. balíkové poistenie. Preto odporúčam klientom finančnú analýzu a následne životné poistenie na mieru bez vyhodených peňazí.


Najväčšou hodnotou pre BYVAKOM je spokojný klient.