1. Spoločnosť BYVAKOM, s. r. o., so sídlom Hurbanova 16, 91451 Trenčianske Teplice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, vložka č. 39467/R (IČO: 52 840 565 ), spracováva v prípade spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:

 • Meno, Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Informácie vyplnené v dotazníku
 • IP adresa
 • ID

2. Uvedené osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie vyplnené v dotazníku, IP adresa a ID) je nutné spracovať pre účel spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou BYVAKOM, s. r. o. spracovávané počas doby 5 rokov.

3. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.