Výpoveď poistnej zmluvy


Kedy môžem podať výpoveď poistenia?

Poistná zmluva sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, konkrétne podľa § 788 a ďalších, takže aj výpoveď poistenia sa bude riadiť týmto právnym predpisom, ale zároveň aj podmienkami konkrétnej poisťovne, ktoré sú vyjadrené v jej Všeobecných poistných podmienkach.

Nie ste spokojný so službami svojej poisťovne, s výškou poistného alebo ste si našli výhodnejšie poistenie? Je potrebné podať výpoveď aktuálnej poistnej zmluvy.

Stiahnite si náš formulár na podanie výpovede poistenia.

Prečo? Snažíme sa chrániť Vaše osobné údaje a preto Vám odporúčame aby ste nedávali Vaše údaje na internet rôznym generátorom formulárov ale aby ste si ich vypísali sami.

Čo získate? Vaše údaje nebudú uložene do databáz a nikto Vás nebude kontaktovať ohľadom telefonickej reklamy a podobne.


Výpovede poistných zmlúv

Adresy poisťovní


Najväčšou hodnotou pre BYVAKOM je spokojný klient.