Aké sú dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie?


  • dožitie sa konca poistného obdobia
  • rozhodnutie zrušiť poistnú zmluvu s výplatou odkupnej hodnoty
  • možnosť odstúpenia od zmluvy do 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na životné poistenie
  • odmietnutie plnenia poisťovateľom
  • úmrtie poisteného

Ako postupovať pri výpovedi životného poistenia?

Jednoduchý postup vám zabezpečí, že vytvorenie a zaslanie výpovede vám nezaberie veľa času. Zadajte do formulára potrebné údaje a vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie na mieru! Ak je potrebný priložiť nejaký doklad (napr. Úmrtný list v prípade úmrtia poisteného), priložte ho.

Následne danú výpoveď zašlite na adresu svojej poisťovne, ktorú nájdete v sekcii „Adresy poisťovní“. V prípade, že musíte stihnúť lehotu na podanie výpovede, je dobré ak si preveríte termín poštovej zásielky, prípadne sa rozhodnete pre osobné doručenie na pobočku poisťovne.

Právo na podanie výpovede poisťovni má

  • poistník,
  • alebo osoba, ktorej je udelená plná moc od poistníka.

Kedy je výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie platná?

Platnosť výpovede je podmienená jednak zákonnými požiadavkami, jednak poistnými podmienkami poisťovne a jednak doložením všetkého, čo treba v potrebnom termíne. Ak splníte všetky tieto predpoklady, poisťovňa Vám vypovie životné poistenie ku dňu doručenia výpovede. Vo výnimočných prípadoch vás bude poisťovňa prípadne informovať o ďalšom postupe.


Prepočítať životné poistenie

  • Zavolajte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.
  • Pripravte si: Občianske preukazy všetkých osôb ktoré chcete poistiť.