Aké sú dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti?


Z akých príčin je možné vypovedať poistenie nehnuteľnosti – domu, bytu, chaty a domácnosti?

 • koniec poistného obdobia – predpokladá doručenú výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • zánik poistenej nehnuteľnosti
 • zmena osoby vlastníka nehnuteľnosti
 • zákonne bez udania dôvodu do 2 mesiacov od uzatvorenia
 • po poistnej udalosti do 3 mesiacov od jej oznámenia – od podania výpovede začína plynú mesačná výpovedná lehota

Ako pri výpovedi poistenia nehnuteľnosti postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti na mieru!

Z daného dôvodu potom vyplýva, či je potrebné doložiť výpoveď poistenia aj nejakým potvrdením, či už je to:

 • Potvrdenie o likvidácii nehnuteľnosti – pri zániku poistenej nehnuteľnosti alebo
 • Kópia kúpnej zmluvy či listu vlastníctva – pri zmene osoby vlastníka nehnuteľnosti

V ostatných prípadoch prílohy k výpovedi nie sú potrebné, je však nutné dodržať časové lehoty, najmä 6-týždňovú výpovednú lehotu pred koncom poistného obdobia. V dostatočnom predstihu tak musíte písomnú výpoveď poistnej zmluvy aj doručiť poisťovni. Buď využijete doporučenú poštovú zásielku alebo osobné doručenie na pobočke poisťovne. Adresy jednotlivých pobočiek nájdete v sekcii „Adresy poisťovní“.

Výpoveď poistenia nehnuteľnosti nemôže podať každý ale len

 • poistník alebo
 • ním poverená osoba na základe platnej plnej moci

Platnosť výpovede závisí od splnenia poistných podmienok

Každá poisťovňa má vytvorené svoje vlastné poistné podmienky, ktorými sa riadi dané poistenie, a teda aj výpoveď poistnej zmluvy. Pri jej podávaní tak treba tieto podmienky dodržať, rovnako aj zákonné požiadavky. V prípade splnenia všetkých podmienok tak poisťovňa na základe podanej výpovede vypovie poistenie nehnuteľnosti ku dňu doručenia výpovede (alebo po uplynutí výpovednej lehoty).

Ako získať nové a výhodné poistenie nehnuteľnosti?

Máte záujem o nové poistenie nehnuteľnosti na váš dom, byt či chatu? Alebo si chcete poistiť domácnosť? Využite jedinečnú možnosť a porovnajte si jednotlivé ponuky viacerých poisťovní cez nás.


Prepočítať poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti.

 • Zavolajte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.
 • Pripravte si: Občiansky preukaz a základné údaje o nehnuteľnosti (podlahová plocha, užitková plocha, ….).