Aké sú dôvody pre výpoveď havarijného poistenia?


 • koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
 • zánik motorového vozidla (zošrotovanie)
 • zmena držiteľa vozidla (predaj, darovanie)
 • vyradenie z evidencie
 • krádež a odcudzenie vozidla (na základe oznámenie Polície SR)
 • škodová udalosť (výpoveď do 1 mesiaca od jej oznámenia)

Čo ďalej s výpoveďou poistnej zmluvy na havarijné poistenie?

Písomnú výpoveď poistenia je nutné v stanovenom termíne (pri výpovedi ku koncu poistného obdobia je to minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia) zaslať na adresu poisťovne, pokiaľ je to možné doporučenou poštou.

Adresy poisťovní, kam treba výpovede poistenia smerovať, nájdete v sekcii „Adresy poisťovní“.

Ďalšou možnosťou je osobné doručenie na pobočke, ktoré odporúčame najmä v prípadoch, že poštové doručenie by sa z časových dôvodov už nestihlo.

Kto má právo podať výpoveď poistnej zmluvy na havarijné poistenie?

Podať výpoveď havarijného poistenia má právo len poistník, ale v prípade, že to nie je možné, môže ju podať aj ním poverená osoba, avšak s platnou plnou mocou.

Potrebné doklady k výpovedi

Pri niektorých dôvodoch výpovede, je vždy potrebné doložiť aj daný dôvod príslušným potvrdením, ktoré preukazuje oprávnenosť výpovede. Ide o :

 • Potvrdenie o likvidácii vozidla – v prípade zošrotovania vozidla
 • Kúpna zmluva alebo Kópia technického preukazu – pri predaji vozidla
 • Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie – v prípade vyradenie vozidla
 • Policajný protokol o krádeži vozidla – v prípade odcudzenia vozidla

Pri týchto výpovediach, teda z dôvodov, že podávate výpoveď skôr ako pri konci poistného obdobia, požiadajte poisťovňu súčasne aj o vrátenie zvyšku nespotrebovaného poistného!

Kedy je platná výpoveď havarijného poistenia?

Výpoveď poistnej zmluvy na havarijné poistenie posudzuje samotná poisťovňa, ak je však oprávnená, riadne podaná a v poistných podmienok nie je uvedené inak, k výpovedi prichádza dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

V niektorých prípadoch si poisťovne zvyknú do svojich všeobecných poistných podmienok uviesť aj tzv. ochrannú lehotu, na základe ktorej prichádza k výpovedi poistenia až po jej uplynutí. Zväčša ide o 8 dní.

Vypovedali ste havarijné poistenie z dôvodu predaja?

 • Ak predávate svoje auto a havarijné poistenie tým pádom už nepotrebujete, odporučte ho novému majiteľovi.
 • Odporučte nás Vašej rodine, priateľom,….. Sme tu pre Vás.

Chystáte sa zmeniť poisťovňu?

Získajte najvýhodnejšie havarijné poistenie porovnaním ponuky viacerých poisťovní.


Prepočítať havarijné poistenie

 • Zavolajte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.
 • Pripravte si: Občiansky preukaz, Vodičský preukaz a Technický preukaz od automobilu.