Adresy poisťovní v abecednom poradí


Kontaktné informácie AEGON Hungary Closed Company Ltd.

Úplný názov spoločnosti AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti Slávičie údolie 106, 811 02, Bratislava

Zákaznícky servis 0850 1234 66


Kontaktné informácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava

Zákaznícky servis 0800 122 222, (+421) 2 496 15 677


Kontaktné informácie AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Úplný názov spoločnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA

Sídlo spoločnosti Hvězdova 1689/2a, 140 62, Praha 4, Česká republika

Poštová adresa Zámocká 30, 811 07, Bratislava

Zákaznícky servis (+421) 220 664 228


Kontaktné informácie AXA pojišťovna, a.s.

Úplný názov spoločnosti AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti Kolárska 6, 811 06, Bratislava

Zákaznícky servis (+421) 2 2929 2929


Kontaktné informácie ČSOB Poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s

.Sídlo spoločnosti Žižkova 11, 811 0,2 Bratislava

Zákaznícky servis 0850 111 303


Kontaktné informácie ERGO Poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Apollo Business Center II Blok D, Prievozská 4C, 821 08, Bratislava

Zákaznícky servis 0850 777 777


Kontaktné informácie Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Úplný názov spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Sídlo spoločnosti Lamačská cesta 3 / A, 841 04, Bratislava

Zákaznícky servis (+421) 2 5441 7704


Kontaktné informácie Generali Poisťovňa, a. s.

Úplný názov spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s.

Sídlo spoločnosti Lamačská cesta 3/A, 841 04, v Bratislave

Zákaznícky servis (+421) 2 3811 1117, (+421) 2 5857 6666


Kontaktné informácie Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Úplný názov spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

Sídlo spoločnosti Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava

Zákaznícky servis 0850 555 555, (+421) 2 32 784 201


Kontaktné informácie Groupama poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti Miletičova 21, 821 08, Bratislava

Poštová adresa Miletičova 21, P.O. Box 32, 820 05, Bratislava 25

Zákaznícky servis 0850 211 411, +421 2 208 54 208 (zo zahraničia)


Kontaktné informácie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnostiŠtefánikova 17, 811 05, Bratislava

Zákaznícky servis0800 112 222


Kontaktné informácie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Štefanovičová 4, 816 23, Bratislava 1

Zákaznícky servis 0800 120 000


Kontaktné informácie MetLife Europe Insurance d.a.c.

Úplný názov spoločnosti MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti Pribinova 10, 811 09, Bratislava

Zákaznícky servis (+421) 2 59 363 111


Kontaktné informácie NN Životná poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Jesenského 4/C, 811 02, Bratislava

Zákaznícky servis 0850 111 464


Kontaktné informácie Poštová poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti Poštová poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava

Zákaznícky servis (+421) 2 330 00 031


Kontaktné informácie Union poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti Union poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Karadžičova 10, 813 60, Bratislava

Zákaznícky servis 0850 111 211, (+421) 2 2081 1811


Kontaktné informácie UNIQA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Krasovského 15, 851 01, Bratislava

Zákaznícky servis(+421) 2 32 600 100


Kontaktné informácie Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti Karadžičova 17, 825 22, Bratislava 26

Zákaznícky servis 0850 60 60 60, (+421) 2 33 068 800