Ako pracujem v skratke…

– Prvé stretnutie Finančná analýza (viac nižšie – časť.1-2)

– Druhé stretnutie Podpísanie žiadosti (viac nižšie – časť.3)

– Tretie stretnutie Podpisovanie v banke (viac nižšie – časť.4)


Postup pre vybavenie úveru v štyroch bodoch

1. Finančná analýza

S klientom si dohodnem prvé stretnutie na ktorom mi poskytne potrebné informácie k vypracovaniu Finančnej analýzy.

Následne si vypracujem Finančnú analýzu klienta a pomocou internému systému (ilustračný obrázok interného systému nižšie) prepočítam klientovi jeho možnosti v každej banke.


2. Klient – BYVAKOM – Banky

Oslovím riaditeľov/-ky všetkých bánk, ktoré pôsobia na Slovensku s požiadavkou o hypotekárny úver.


3. Banky – BYVAKOM – Klient

Odpoveď z každej banky dostanem do 24hodín. Spracujem získané informácie a kontaktujem klienta. Klientovi ukážem a podrobne vysvetlím získané informácie od bánk (úrokovú sadzbu. RPMN,…) a zároveň klientovi odporučím banku kde by sme mali zažiadať o hypotekárny úver.

Prečo by Vás mala zaujímať RPMN (Ročnú Percentuálnu Mieru Nákladov)? Jednoducho vysvetlené sú to ročné poplatky banke vyjadrené koeficientom! RPMN je dôležitejšia ako úroková sadzba!

Následne vypíšeme žiadosť o hypotekárny úver/pôžičku. Žiadosť zanesiem osobne do banky a počkáme na schválenie (2-5 dni).


4. Podpísanie zmluvy v banke

Po schválení žiadosti si dohodneme termín s klientom a riaditeľom/-kou na ktorom podpíšeme skontrolované zmluvy hypotekárneho úveru.


Využite možnosť získať informácie od odborníka ako efektívne využiť čas a peniaze.

Urobiť si podobnú analýzu svojpomocne by Vás stálo mnoho drahocenného času, ja ako finančný agent sa dostanem k takýmto informáciám priamo od svojho počítača za pár minút. Už po prvom stretnutí tak budete mať celkový prehľad o Vašich možnostiach čerpania úveru.


Najväčšou hodnotou pre BYVAKOM je spokojný klient.